Panel uživatele

Vinotéka Karlovo Náměstí, obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují a upřesňují obchodní vztahy mezi provozovatelem (prodejcem) na jedné straně a kupujícím (zákazníkem) na straně druhé. Obchodní podmínky jsou vytvořeny v souladu se zákony ČR, na některé týkající se vztahů mezi prodejcem a zákazníkem jsou v textu uvedené odkazy.


Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení"), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány výhradně pro interní potřebu obchodu, se svěřenými daty je nakládáno tak, aby nebyly přístupné jakékoli třetí straně s vyjímkou přepravní služby, které jsou poskytnuty pouze údaje nezbytné pro správné doručení objednaného zboží k zákazníkovi (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail).
Údaje o právnických osobách a OSVČ, jmenovitě název, adresa, IČO a DIČ je též potřeba použít pro vystavení daňového dokladu (faktury).
Zákazník poskytnutím potřebných údajů do objednávky nebo při registraci souhlasí s výše uvedeným postupem a má právo kdykoli písemně požádat o odstranění údajů z databáze formou zaslání zprávy na e-mail (viz. kontakty).

 

Zasílání informačních sdělení

Zákazníkům zasíláme obchodní sdělení v souladu se zákonem formou e-mailové zprávy týkající se oznámení degustace, informace o nových produktech, slevové nabídce apod. výhradně po předchozím souhlasu. Zákazník může kdykoli svůj souhlas zrušit zasláním e-mailové zprávy s žádostí o vyřazení z této databáze.


Registrace zákazníka

Objednávku v případě jednorázového odběru lze provést i bez registrace. Pokud zákazník chce nakupovat v našem internetovém obchodě častěji, doporučujeme provést registraci zadáním osobních údajů do formuláře a odesláním do databáze. Registraci lze provést po stisknutí tlačítka „Registrovat“ z menu vlevo. Následujícím krokem je vyplnění údajů, po kontrole správnosti je nutné odeslat registraci, napříště již objednávka bude urychlena vyplněním přístupového jména a hesla, t.j. přihlášením zákazníka do internetového obchodu. Postup zpracování dat proběhne v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.


Vytvoření objednávky

Po výběru zboží do elektronického košíku pokračujte kliknutím na tlačítko „Objednat“.
Následuje výběr způsobu dodání zboží:

- osobní odběr zboží ve Vinotéce Karlovo náměstí (Karlovo náměstí 17, Praha 2)
- zaslání na dobírku (pro ČR)
- zaslání zboží po platbě převodem z účtu (pro ČR)

- osobní odběr zboží v místech Heureka Point
- osobní odběr zboží v místech Heureka Point po platbě převodem z účtu

Dalším a závěrečným krokem je kontrola správnosti objednávky včetně připočteného poplatku za přepravu zboží (mimo osobního odběru) a dokončení objednávky tlačítkem „Odeslat objednávku“.
Pro platbu převodem z účtu jsou na stránkách Vinotéky Karlovo náměstí uvedeny potřebné údaje (viz. kontakty níže).

Objednávku lze též provést e-mailem na adresu vinnyklubkarlak@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 303 905 (viz. kontakty níže).

V případě objednání zboží, které není skladem, nebo není v dostatečném množství, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován, po dohodě lze zaslat zboží, které na skladě je, bude mu sdělen termín dodávky či adekvátní náhrada za nedodané zboží, popřípadě lze objednávku stornovat v plné výši.

 

Platební a dodací podmínky

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH. Zboží lze zaplatit hotově. Úhradu lze realizovat též převodem z účtu. V takovém případě bude zboží rezervováno do připsání částky na účet prodejce.

V případě zaslání zboží na dobírku lze provést úhradu pouze hotově.
Zboží lze také zaslat zákazníkovi po předchozí platbě převodem z účtu. V tomto případě je zboží expedováno až po připsání částky na účet prodejce.

Zboží je zasíláno přepravní společností, výše přepravného se řídí ceníkem přepravní společnosti. Částka přepravného je připočtena k ceně objednávky. Uvedená částka za přepravné je vč. dobírkovného a DPH 21%.

Cena za přepravu je pro množství do 9 lahví vína. Pokud je objednávka vyšší, připočítává se cena přepravy za každých i načatých 9 ks navíc, abychom splnili podmínky přepravce (rozměry a hmotnost zásilky).

Částka za přepravné platí pro zaslání v ČR. Cena přepravy do zahraničí je určena aktuálním ceníkem přepravní společnosti.

Zboží, které je na skladě, je expedováno nejpozději 4 pracovní dny po přijetí objednávky s výjimkou expedice po platbě převodem z účtu, viz. odstavec výše.


Stav objednávky je možno ověřit telefonicky s uvedením jména a příjmení, včetně čísla objednávky (viz. kontakty).

Při převzetí zásilky doporučujeme provést kontrolu neporušenosti obalu zásilky, popř. kontrolu úplnosti podle prodejního dokladu. Podpisem při převzetí příjemce (zákazník) potvrzuje, že zásilka, kterou přijal, je v pořádku.
V případě prokazatelného porušení obalu zásilky a škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít. Pozdější reklamace týkající se poškození obalu nebo škod vzniklých přepravou nebude akceptována.

V případě, že objednané zboží nebude aktuálně na skladě nebo v požadovaném množství, bude k částečně realizované zásilce připočteno přepravné, k zásilce dodatečné (doposlání chybějícího zboží) již přepravné k zásilce nebude připočteno.
Dodací lhůta zboží, které není na skladě, je závislá na termínu dodání od dodavatele a bude o tuto dobu prodloužena. O stavu zjištění dodací doby bude zákazník neprodleně informován.

Pokud dojde k situaci, kdy zboží, které nebylo na skladě dodavatel výrazně zdraží a nebude možno dodržet cenu, bude o této skutečnosti zákazník informován. Zákazník má možnost objednávku zrušit, pokud nesouhlasí s navýšením ceny z výše uvedených důvodů.


Odstoupení od kupní smlouvy

Objednané a doručené zboží lze vrátit v souladu se zákonem č. 367/2000, zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zboží lze vrátit pouze nerozbalené v původním neporušeném obalu, nesmí být použité a zboží nesmí být poškozené. Vrácená zásilka musí též obsahovat doklad o nákupu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky s uvedením jména a příjmení, čísla objednávky a datumu nákupu zboží. Je též potřeba připojit číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz. Vrácena bude jen částka za zboží, nikoli za přepravu. Částka za zboží bude vrácena nejdéle do 10 pracovních dnů po obdržení vrácené zásilky na prodejnu.
Zboží lze vrátit zasláním na adresu prodejce.
Přepravné za odeslání zboží zpět je hrazeno zákazníkem, zásilka na dobírku nebude přijata a nebude v žádném případě akceptována.


Záruka na zboží

Na zakoupené víno poskytujeme záruku 6 měsíců v souladu s vinařským zákonem č. 321/2004 Sb.
Doporučujeme prostudovat si článek „Skladování vína“ z menu „Informace o víně“ na hlavní webové stránce.
Na nepotravinové zboží se vztahuje záruka 24 měsíců dle zákona.


Reklamace

V případě zjištění závažné a opodstatněné závady zboží (viz. Záruka na zboží, článek výše) nás kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Pro zahájení reklamačního řízení je nutné vždy předložit doklad o nákupu zboží. V reklamačním protokolu je potřeba vždy uvést druh zboží a vady, které byly zjištěny a to výhradně písemnou formou.
Posouzení reklamace bude provedeno neprodleně a zákazníkovi bude sděleno řešení reklamace.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zaslaného zboží oproti prodejnímu dokladu je potřeba kontaktovat prodejce o této skutečnosti a to nejdéle do 2 pracovních dnů telefonicky nebo e-mailem. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace akceptována.
Po zjištění rozdílu v zásilce oproti prodejnímu dokladu je postupovat stejným způsobem jako při uplatnění reklamace, to je písemnou formou prostřednictvím formuláře reklamačního zápisu.
V případě výměny zboží na základě reklamace hradí zákazník přepravu k prodejci a prodejce hradí přepravné za zásilku k zákazníkovi.
Vrátit nebo vyměnit nelze zboží, které bylo poškozeno nebo byl porušen obal.

 

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 


Kontakty:

VINOTÉKA KARLOVO NÁMĚSTÍ
VINNÝ KLUB KARLÁK

Karlovo náměstí 17, Praha 2


IČO: 45783527

DIČ: CZ6404060025

Účet č.:  2201368281  /  2010

Tel.: +420 603 303 905

e-mail: vinnyklubkarlak@seznam.cz

www.karlak.cz

 

Provozovatel e-shopu (korespondenční adresa):

 

Pavel Varga

Lucemburská 44

130 00  Praha 3

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info